Golvbeläggningar, härdplast och designspackel

Slipning av natursten och betong

Rengöring och behandling

Välkommen till SGK i Stockholm AB

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggnadsverksamhet med inriktning på golvbeläggningar, golvvård och stenslipning jämte konsultverksamhet inom dessa områden.